Bezpečí a ohled k okolí

Pro mě

Prevence nám může pomoci ochránit naše zdraví, majetek i duševní pohodu. Odpovědnost za svou bezpečnost neseme z velké části my sami.

Osobní bezpečí, ochrana zdraví a majetku 

Senioři patří mezi jedny z nejohroženějších skupin společnosti. Mezi nejčastější nebezpečí, kterými jsou senioři ohroženi, patří krádeže, podvodné prodeje, vloupání a domácí násilí. Chovejte se tak abyste předešli případnému nebezpečí. Více informací týkající se prevence a pomoci můžete najít například na stránce bezpeciproseniory.cz

Bezpečí domova

Každý se rád vrací do svého bytu nebo domu, který si sám vybudoval a zařídil. Naše priority se však v průběhu života mění. Náš domov by měl odpovídat našim potřebám, měl by pro nás být bezpečný a pohodlný. Nebojte se proto změn a úprav, které Vám umožní být déle samostatní (polohovací postel, madla v koupelně atd.). Pokud se necítíte jistí nebo se hůře pohybujete, určitě stojí za zvážení i možnost pořízení tísňového tlačítka.

Vzájemná ohleduplnost

Bezpečí nás všech úzce souvisí také se vzájemnou ohleduplností jak mezi blízkými a v rodinách, tak na veřejnosti. Nezapomínejte, že jako starší a zkušenější můžete jít příkladem mladším generacím a učit je vzájemné ohleduplnosti.