Bezpečí a ohled k okolí

Pro mé blízké

Senioři patří ve společnosti k nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Je proto důležité mluvit s nimi o způsobech prevence.

Osobní bezpečnost, ochrana zdraví a majetku

Prvním klíčem pro zvýšení úrovně bezpečnosti je převzetí plné zodpovědnosti za naši bezpečnost. Více praktických tipů, jak ochránit zdraví, majetek i duševní pohodu vás i vašich blízkých můžete najít například na stránkách bezpeciproseniory.cz

Bezpečný domov

Pomozte zajistit svým rodičům a prarodičům bezpečný domov, tak aby zde mohli samostatně, svobodně, a přesto bezpečně fungovat. Projděte společně jejich zázemí a zamyslete se nad možnými překážkami nebo nástrahami. Vaše pomoc také může spočívat v drobných úpravách (zábrany na oknech, madla v koupelně atd.) až po zajištění tísňového tlačítka na přivolání okamžité pomoci v případě nouze.

Vzájemná ohleduplnost

Důležitou součástí naší bezpečnosti je také vzájemná ohleduplnost. Začněte sami u sebe a jděte ostatním příkladem. Snažte se vnímat své okolí a nebojte se nabídnout pomocnou ruku potřebným. Pokud máte rodinu, snažte se vychovávat své děti tak, aby uměly být ohleduplné nejen ke svým blízkým, ale také k celému svému okolí.