Chytrý telefon

Pro mé blízké

Ovládání chytrých telefonů někdy představuje větší oříšek, než by se na první pohled zdálo. Nenechte své seniory tápat a zkuste je nadchnout. Předveďte jim užitečné aplikace; vysvětlete jim, že za zprávy poslané přes některý messenger už nic neplatí.

Pokud mají vaši senioři ke zvládnutí nové techniky nechuť, zkuste přijít na to, co za tím stojí. Často jde třeba o projev zhoršení zraku, které je namístě řešit s odborníkem. Podívejte se také do nastavení telefonu, moderní operační systémy umožňují zjednodušené ovládání s většími písmeny.