Na co má senior nárok

Pro mě

Především máte nárok na pomoc a podporu své rodiny a blízkých, o kterou si neváhejte beze studu požádat. Pokud je klima v rodině dobré a panuje v ní přátelská a podporující atmosféra, nemusíte se bát odmítnutí.

Mimo to máte nárok i na jistou podporu od státu, která se v době po odchodu do důchodu bude týkat spíše finanční pomoci v případě, že váš příjem již nestačí na pokrytí základních potřeb.

Obecně se jedná o příspěvky na zdravotní péči a pomoc v případě finanční nouze. Mluvíme tedy o sociálních dávkách, k jejichž přiznání musíte splňovat stanovené podmínky. Takových dávek je celá řada, například příspěvek na bydlení a dávky pomoci v hmotné nouzi, které se dále dělí na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. O příspěvku na péči, který je pro seniory významnou a často využívanou dávkou, si povíme podrobněji v samostatném článku. Pro seniory se zdravotním postižením existují také další sociální dávky a průkazy mimořádných výhod, známé jako TP, ZTP a ZTP/P. O výše uvedené dávky se žádá na úřadu práce.

Orientovat se v systému státní sociální pomoci není jednoduché. Informace vám poskytnou na obecním úřadě v místě vašeho bydliště a také v poradnách ministerstva práce a sociálních věcí – užitečné kontakty najdete na stránkách Socialní dávky. Ve většině krajů fungují také poradny při Radě seniorů ČR. Také nebude na škodu zeptat se v nejbližším klubu seniorů.

Pokud si tykáte s počítačem, podívejte se určitě na internet. Perfektní systém poradenství pro seniory vytvořil třeba Život 90. Provozují i tísňovou linku 800 157 157 a v Praze můžete přijít také do jejich poradny (Karolíny Světlé 18, Praha 1).

Pokud si v zacházení s internetem nejste dostatečně jisti, oslovte příbuzného či přítele, který těmito schopnostmi disponuje. K informacím se tak dostanete snadno a rychle, případně postačí vyhledat alespoň telefonní číslo a na příslušný úřad zatelefonovat a zeptat se na vše potřebné. Ministerstvo práce a sociálních věcí také provozuje infolinku – číslo je 844 844 803. Na tu můžete zavolat z celé ČR a operátoři vám poradí.

TIP: Potřebujete vyřídit více telefonických hovorů a obáváte se nákladů? Většina „mladých“ má dnes neomezené tarify, volejte od nich!

Pokud všechno zklame, požádejte o pomoc svého lékaře. Toho nejspíš znáte již řadu let a má ze své praxe určitě spoustu informací o řešení náročných životních situací svých pacientů.