Odlehčovací služby

Pro mě

Odlehčovací služby někdy také nazývané úlevové služby pomáhají osobám, které o někoho dlouhodobě pečují. Mezi klienty odlehčovacích služeb patří senioři, osoby se zdravotním postižením nebo osoby s chronickým onemocněním. Kromě umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě je dalším cílem odlehčovacích služeb podpora klienta a zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti. V případě pobytových odlehčovacích služeb jsou podporovány sociální vazby a kontakt s vrstevníky.

Odlehčovací služby mohou mít různé formy a délku, od zastoupení v domácí péči na pár hodin, například pokud si pečující osoba potřebuje zařídit osobní záležitosti (návštěvu lékaře apod.) až po dlouhodobější pobyt v pobytovém zařízení v případě delší nepřítomnosti pečujícího.

Formy odlehčovacích služeb

  • terénní – pečovatelky dojíždějí do domácího prostředí klienta, kde mohou pomáhat s osobní hygienou, stravou, úklidem apod. 
  • ambulantní – klient dochází nebo je doprovázen k poskytovateli odlehčovacích služeb například na setkání seniorů nebo na zájmové činnosti, terapeutická sezení atd.
  • pobytové – služby spojené s ubytováním klienta v zařízení sociální služby – maximální doba pobytu jsou 3 měsíce

Odlehčovací služby nezahrnují zdravotnickou péči a nejsou určeny občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci nebo přímou odbornou lékařskou péči.

Výběr odlehčovací služby

Přehled všech poskytovatelů sociálních služeb najdete nejsnadněji v Registru poskytovatelů služeb na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zadáte si zde kraj, okres a případně další požadavky na službu, kterou hledáte, a zobrazí se Vám nejbližší poskytovatelé služeb ve Vašem okolí.

Úhrada odlehčovací služby

Odlehčovací služby se platí obvykle hodinově, cena za terénní odlehčovací službu se pohybuje okolo 130Kč/hodinu, cena za pobytovou službu okolo 200Kč/hodinu. Konkrétní cenu a podmínky péče je třeba si domluvit s konkrétním poskytovatelem péče.