Paliativní péče

Pro mě

Závěr života (poslední měsíce a týdny života s nevyléčitelným onemocněním) představuje specifickou situaci, kdy je třeba přehodnotit všechny léčebné a ošetřovatelské intervence a společně s pacientem a jeho rodinou nastavit potřebné cíle a priority léčby i péče.

Přestože pacienti i přes dobrou zdravotní péči v důsledku své nemoci umírají, paliativní péče jim v závěru života může zajistit účinné mírnění tělesných obtíží, podporu a pomoc v psychické a sociální oblasti a respekt k jejich důstojnosti.

Paliativní péče

Komu je určena:

  • pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu.
  • vychází z individuálních přání a potřeb pacientů a jejich blízkých
  • zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných a umožňuje pacientům prožít poslední období života v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých

Jak probíhá:

  • individuální plán paliativní péče je realizován multiprofesním týmem odborníků složeným z lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, psychologa nebo duchovního a dále v případě potřeby může jeho členem být i fyzioterapeut nebo nutriční poradce
  • paliativní péče je součástí systému zdravotní péče a platí pro ni všechny obecně platné standardy a požadavky na poskytování zdravotní péče. Její poskytování je v souladu s platnými profesními a etickými kodexy a s platným právním řádem

Jaké jsou její formy:

  • mobilní paliativní péče (paliativní péče ve vlastním nebo náhradním sociálním prostředí pacienta)
  • ambulance paliativní medicíny
  • oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení
  • pobytové odlehčovací služby

V Adresáři služeb Cesty domů najdete všechny potřebné kontakty.