Paliativní péče

Pro mé blízké

Tento pojem vyjadřuje takový druh péče, který si už neklade na cíl zlepšovat zdraví osoby, o kterou se pečuje, protože to vzhledem k jejímu stavu již není možné. Soustřeďuje se tedy na tišení bolesti a na odstranění či zmírnění tělesného i duševního strádání. Měla by zajišťovat i duchovní potřeby jedince. Vzletně můžeme tuto službu označit „doprovázením“.

Takový druh péče rozhodně nečekejte od jedné osoby. Jedině, že by byla lékařem, sociálním pracovníkem, psychologem, pečovatelem, knězem a příbuzným umírajícího zároveň.

Kvalitní systém paliativní péče nalezneme v našich podmínkách především v hospicích, charitách či v domovech pro seniory. Relativně novým odvětvím v tomto směru jsou také mobilní hospice, pro které je paliativní péče prioritou. Nezapomeňte, že v „doprovázení“ blízké osoby hrajete obrovskou a nezastupitelnou roli i vy, jeho příbuzní. Vlídné jednání, pohlazení a vlastně jen samotná vaše přítomnost u umírajícího je pro něj tím nejdůležitějším.

Paliativní péče náleží i pečujícím z řad příbuzných. V této nelehké úloze potřebují především psychologickou podporu.

V Adresáři služeb Cesty domů najdete všechny potřebné kontakty.