Péče

Pro mé blízké

Často se svého seniora ptejte, zda nepotřebuje s něčím pomoci. I pokud jasně vidíte, že na něco už nestačí, nevykonávejte toto beze slova za něj – taktní otázka pomůže udržet důstojnost a sebevědomí.

Starší lidé se často stydí říct si o pomoc. Buďte vnímaví a jednejte citlivě, snažte se předvídat. Chcete-li svému blízkému zařídit nebo objednat nějakou službu, nejdřív si s ním o tom promluvte. Nedovolte, aby cítil rozpaky a nepohodlí ve vlastním domově, a stejně tak nedovolte, aby se cítil donucený docházet do zařízení mimo domov či v něm muset pobývat. Vždy mějte na mysli, že je to senior, kdo rozhoduje.