Příspěvek na péči

Pro mě

Kvalitní a dostatečná péče o staršího člověka samozřejmě není zadarmo. Naštěstí na to stát myslí a osobám, které již nejsou schopny se o sebe starat samy, poskytuje příspěvek na péči. Výhodou je, že z tohoto příspěvku lze hradit pomoc blízké osoby, která se o vás stará, ale využít ho můžete i například pro asistenta sociální péče, registrované poskytovatele sociálních služeb nebo i pobytové zařízení. Výše příspěvku vyplyne z posudkového řízení a pohybuje se od 880 Kč do 19 200 Kč. Záleží také na tom, zda využíváte pobytové sociální služby či nikoli.

O příspěvek na péči si požádejte pomocí formuláře na úřadu práce. Pověřený sociální pracovník poté posoudí, nakolik jste schopni samostatného života ve vašem standardním prostředí. Na základě tohoto sociálního šetření, lékařského posudku, zjištění vašich potřeb a případně ještě na základě dalších doplňujících šetření se stanoví stupeň závislosti a rozhodne se o přiznání příspěvku na péči.

Stupeň závislosti na péči druhých se posuzuje podle vaší samostatnosti v různých oblastech: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Bližší informace o posuzovaných kritériích najdete na stránkách Péče.cz.

Posouzení vaší žádosti může bohužel trvat velmi dlouho. Výjimkou není ani půlroční čekání, protože úřady si mohou lhůty dle potřeby prodlužovat. Nenechte se tím ale odradit, pokud uspějete, dostanete příspěvek vyplacen i zpětně, za období ode dne podání žádosti.

TIP: Při posudkovém řízení se chovejte opravdu přirozeně, zkrátka tak, jak to děláte běžně. Nesnažte se působit přehnaně bezmocně ani se ze všech sil nesnažte vypadat naprosto soběstačně, pokud tomu tak ve skutečnosti není. Lékaři i sociální pracovníci jsou většinou velmi zkušení lidé a ocení vaši upřímnost.

Pokud máte obavy například z lékařských vyšetření či návštěvy sociálního pracovníka u vás doma, požádejte někoho blízkého, aby u toho byl s vámi.