Příspěvek na péči

Pro mé blízké

Příspěvek na péči se přiznává na základě čtyř stupňů závislosti na péči druhých. Je proto přirozené, že ve velkém množství případů nemusí být žadatel schopen sám zvládnout celý proces od podání žádosti až po obdržení rozhodnutí.

Buďte připraveni mu v tom pomoci. Pokud máte pocit, že váš blízký o tomto příspěvku neví, řekněte mu o něm. Pokud potřebujete informovat nejprve sebe, navštivte nejbližší pobočku úřadu práce, tam jsou povinni vám poradit.

TIP: Ušetřete si opakované návštěvy úřadu práce. Žádost je k dispozici online například na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na úřad práce ji lze podat poštou, odevzdat na podatelně či poslat pomocí datové schránky. Pokud si ovšem chcete ověřit, že jste ji vyplnili správně, jděte přímo k pracovníkovi úřadu. Ten žádost zkontroluje, případné nedostatky opraví na místě a proces se nebude zbytečně prodlužovat.