Výběr pečovatelské služby

Pro mé blízké

Pokud pomáháte svému seniorovi najít pečovatelskou službu, rozhodně jej z tohoto procesu nevynechávejte. Rozsah služeb nepodceňujte, ale také to se zajištěním péče nepřehánějte. Například seniora s běžnými neduhy stáří není nutné předčasně umisťovat do pečovatelského domu, když ještě několik let bohatě postačí pravidelné návštěvy terénního pečovatele či pečovatelky.

Ideální stav je, když si nejbližší rodina včas promluví se seniorem, jak si představuje pomoc ve chvílích, kdy už ji bude potřebovat. Ne vždy chtějí rodiče, aby se o ně jejich děti staraly přímo doma. Třeba mají plány a vědí, že chtějí do konkrétního domova pro seniory a podobně. Důležité je blízkým aktivně naslouchat a zkusit vše naplánovat.

Mysleme také na to, že některé choroby (např. Alzheimer) mají nepředvídatelnou a nevratnou progresi. O místo v pečovatelském domě je proto dobré si požádat včas a případný nástup odkládat, dokud si to projevy nemoci nevynutí.

Kdo vám může pomoci zvolit vhodnou a přiměřenou službu? Často při rozhodování pomůže ošetřující lékař. Někteří však nemají přehled o všech možnostech a doporučují rovnou podání žádosti o pobytovou službu. Proto je dobré doptat se na další existující možnosti, například sociálních pracovníků.

Ať již vybíráte jakoukoli službu, ptejte se po referencích. Ptejte se přátel, kolegů, známých, na městském úřadě, u lékařů… zkrátka ověřujte kvalitu péče u nezávislých osob. Sídlo služby či zařízení navštivte osobně a promluvte si s personálem, a pokud to jde, i s klienty. Takto se dostanete k referencím přímo „z první ruky“.

Dobře se seznamte také s podrobnostmi o zařízení. Je dobré vědět, kdo je zřizovatelem, jaký má zařízení statut, jakou registraci. Podrobně se zorientujte i ve finanční stránce věci. Mějte přehled o výši a způsobu provádění plateb za služby, vyžadujte písemné smlouvy o čerpaných službách.

Pokud plánujete o seniora pečovat sami, je to moc hezké a chvályhodné. Nezapomínejte však na sebe, na pravidelný a častý odpočinek, střídání se s příbuznými. Snažte se, aby vás nelehký úkol nepohltil, a co nejvíce si jej usnadňujte. Pracujte s kompenzačními pomůckami, využívejte moderních prostředků pro manipulaci i hygienu a hlavně se zásobte informacemi. Online třeba na Pečuj doma.cz. a dále u lékařů a sociálních pracovníků.