Častá onemocnění

Pro mě

Ať chceme nebo ne, onemocnění ke stáří patří, a je dobré se s tím vyrovnat. Důležité je sledovat varovné příznaky, nebrat je na lehkou váhu a naučit se s případnými omezeními žít co nejkvalitněji. Rozhodně nepodceňujte ani pravidelné prohlídky u lékařů a v případě diagnostikovaného onemocnění co nejzodpovědněji dodržujte nastavený režim léčby.

Snažte se také zdravě jíst, přiměřeně hýbat a být v psychické pohodě — tyto body představují tu nejlepší prevenci proti vzniku onemocnění.

Kardiovaskulární onemocnění

Pořiďte si domácí tlakoměr a denně si měřte tlak. Varování je, pokud je „horní“ hodnota vyšší než 100.
Zadýchávání při námaze bývá častým projevem ischemické choroby. Jde o vcelku běžnou věc, ale je třeba ji řešit a léčit.
Příznakem slábnoucího srdce bývá také časté a neodbytné říhání po jídle.

Artróza

Onemocnění pohybového ústrojí mohou výrazně omezit vaši mobilitu.
Účinná léčba v podstatě neexistuje, snad s výjimkou endoprotézy kyčelního kloubu.
Nechte si ukázat správné držení těla a cviky, abyste ve snaze ulevit nemocnému kloubu nepřetěžovali ten druhý.

Cukrovka

Pro seniory je typická cukrovka II. typu.
V lehčí formě nejde o dramatické onemocnění, ale rozhodně se vyplatí ho nepodcenit, protože může skončit až oslepnutím nebo amputací končetin. Ztížit může také hojení ran po úrazech nebo chirurgických zákrocích.
Důležité je dodržovat předepsanou medikaci a dodržovat pravidla zdravé výživy nebo speciální diety.
Měřte si hladinu cukru a nepodvádějte — lékař to při kontrole z rozboru krve stejně pozná.

Nádorová onemocnění

Sledujte pravidelně možné příznaky nejčastějších typů nádorových onemocnění. Včasné zachycení bývá pro úspěch léčby zásadní.
Pokud některým typem nádoru onemocní váš sourozenec, sdělte to svému lékaři.
Ženy by si měly pravidelně provádět samovyšetření prsu a na screening chodit každé 2 roky. Také by měly 2x ročně absolvovat prohlídku u gynekologa. Muži by si měli podobně hlídat možné onemocnění prostaty.
Příměs krve ve stolici nebo změna návyků vyprazdňování (častěji, nebo naopak méně často) je také varováním, které není radno přehlížet.
Jakmile cítíte nepřirozenou únavu nebo náhle začnete hubnout, neváhejte a zajděte k lékaři co nejdřív!

Úrazy a zlomeniny

I když se cítíte v kondici, nepodceňujte nebezpečí, které vám hrozí u případných úrazů.
Vaše kosti křehnou a úraz vás může dlouhodobě připoutat na lůžko nebo na vozík.
V nemocnici také oslabený organismus hůře odolává běžným infekcím.
Nechoďte sami do míst, odkud nedokážete přivolat pomoc, a už vůbec ne v zimě nebo v noci. Buďte na sebe opatrní a chraňte své zdraví.