Častá onemocnění

Pro mé blízké

Onemocnění je přirozenou součástí stáří

Stáří s sebou přináší mnoho psychických i fyzických změn. Ty nejvýraznější pozorujeme zejména v oblasti zdraví a vitality našich příbuzných. Zatímco v mládí se vyskytují spíše akutní a krátkodobá onemocnění, ve stáří se obvykle jedná o onemocnění dlouhodobá a trvalá. Podle odborníků více než 90 % osob starších 70 let trpí jedním či více chronickými onemocněními.

 Po 70. roku věku se nejčastěji vyskytují tato onemocnění:

  • poruchy paměti a soustředění,
  • poruchy výživy (nedostatek bílkovin a vitamínů, jednotvárnost stravy),
  • pokles smyslových funkcí,
  • onemocnění mozku — Alzheimerova nemoc a Parkinsonova nemoc,
  • chronické záněty močových cest a další gynekologické a urologické onemocnění,
  • srdeční nedostatečnost (dušnost, otoky dolních končetin, křečové žíly aj.),
  • nádorová onemocnění,
  • zvýšený výskyt zápalu plic, infekcí aj.

Odhalte příznaky včas a začněte je společně řešit

Pomozte blízkému seniorovi včas odhalit projevy počínajícího onemocnění a předcházet jejich dalšímu rozvoji. Pokud váš blízký trpí nechutenstvím, slabostí, zmateností, náhle hubne nebo přibírá, je důležité to nepodceňovat.

Většina starších lidí má tendence přisuzovat své zdravotní problémy přibývajícímu věku. Hodně onemocnění však lze díky včasné návštěvě lékaře zmírnit nebo dokonce zvrátit. Mějte proto oči otevřené a nepodceňujte zdraví svého blízkého