Důvěra k lékaři

Pro mé blízké

Senioři mívají z lékařů a jejich zjištění pochopitelný strach. „Mě už do nemocnice nikdo nedostane – stačilo mi, co jsem tam zažil a viděl“ – to je postoj, kterým začíná mnoho zanedbaných diagnóz.

Nechte si vysvětlit, co léčba obnáší, jaké jsou její výhody a nevýhody, prognózy a dopad na kvalitu života. I pokud mluvíme o nádorových onemocněních, postupů je mnoho – a obava pramenící z jedné zkušenosti může vést seniory k zbytečně rezolutním závěrům.

Nenuťte lékaře lhát, ani se o to nepokoušejte. Jednak je to nedůstojné, jednak ani nesmí. „Hlavně to mamince neříkejte“ je postoj, který by měl být definitivně minulostí. Každý člověk má právo znát svůj stav a rozhodnout se, jak naloží se dny, které mu zbývají.