Hospitalizace

Pro mé blízké

Hospitalizace psychice příliš neprospívá

V nemocnici je o seniora obvykle dobře postaráno z hlediska naplnění biologických potřeb. Lékaři dělají vše pro boj s nemocí, senior však může strádat po jiných stránkách – např. kvůli strachu, samotě, odloučení od blízkých a známého prostředí.

Všechny tyto aspekty obvykle velmi negativně ovlivňují jeho psychiku a také zpomalují následnou rekonvalescenci. Velmi důležitý je proto pro vašeho příbuzného kontakt a pocit, že se o něj zajímáte. 

Buďte s blízkým v kontaktu

Proberte s příbuzným, jak se mu daří a co by chtěl přinést, až za ním přijdete na návštěvu, Místo obligátního kompotu mu třeba udělá radost jeho oblíbená kniha nebo časopis. 

Pokud nemůžete chodit každý den na návštěvu, volejte si a zapojte do toho ideálně celou širokou rodinu. Plánujte, co společně podniknete, až se senior vrátí z nemocnice, vyprávějte mu, co je nového doma. Ptejte se na jeho názory. Bude rád a nutný pobyt v nemocnici mu rozhodně uteče rychleji.

Následná péče po hospitalizaci

Obzvlášť po náročnějších operacích, které vyžadují delší dobu rekonvalescence, se může stát, že váš blízký bude i po návratu z nemocnice potřebovat intenzivní pomoc a asistenci. Ať už v oblasti hygieny, péče o domácnost, při vyřizování nutných pochůzek aj.

Pokud není ve vašich silách na blízkého denně dohlížet a pomáhat mu, určitě je nasnadě využít některé ze služeb pro péči o seniory v domácím prostředí. Přehled jednotlivých možností si můžete prohlédnout na těchto stránkách