Hospitalizace

Pro mé blízké

V nemocnici je o seniora obvykle dobře postaráno z hlediska naplnění biologických potřeb. Lékaři dělají vše pro boj s nemocí, senior však může strádat po jiných stránkách – např. strachem, samotou, odloučením od blízkých a známého prostředí.

Proberte s ním, co by chtěl přinést – místo obligátního kompotu mu třeba udělá radost oblíbená kniha. Pokud nemůžete chodit každý den na návštěvu, volejte si, zapojte do toho celou širokou rodinu. Plánujte, co bude, až se senior vrátí, vyprávějte, co nového doma. Ptejte se na jeho názory. Bude rád a nutný pobyt mu uteče líp!