Paměť

Pro mě

Nepodceňujte poruchy paměti

Paměť se s přibývajícím věkem zhoršuje. Poruchy paměti však nemusí rovnou znamenat počínající Alzheimerovu chorobu. Často se jedná o mírné poruchy paměti, které jsou způsobené nadměrným stresem, psychickou zátěží či depresemi. 

Tyto obtíže jsou poměrně snadno diagnostikovatelné a dají se léčit. Rozhodně však jakékoliv poruchy paměti nepodceňujte, protože mohou signalizovat i některá další vážná onemocnění, včetně již zmíněné Alzheimerovi choroby.

Krátkodobá paměť jako ukazatel

Pokud si vybavujete vzpomínky z dětství, ale máte problém si vzpomenout nebo vybavit obsah hovoru, který jste vedli před několika minutami, rozhodně je potřeba začít problém co nejdříve řešit. 

Poruchy paměti, které doprovází závažnější onemocnění, totiž zpravidla jako první postihují krátkodobou paměť. Pro zjištění skutečné příčiny je nutné vždy vyhledat lékaře a podrobit se odbornému vyšetření.

Cvičení paměti je důležité v každém věku

Mozek je nutné neustále namáhat. Cvičte proto svou schopnost soustředění a zaměřujte se na různé aktivity. Pomáhá luštění křížovek, hraní společenských her, sledování vědomostních pořadů, návštěva výstav a přednášek. Rozhodně nepodceňujte ani pravidelný pohyb a dbejte o zdravou a pestrou výživu

Buďte k sobě pozorní, naslouchejte náznakům okolí a v případě nesrovnalostí nebo zmatků vyhledejte odbornou pomoc.