Paměť

Pro mě

Dejte si pozor na počínající poruchy paměti, mohou signalizovat některá vážná onemocnění.

Nenechte se ukolébat tím, že si vybavujete věci z dětství nebo mládí. Problémy nejdříve postihují paměť krátkodobou, kdy je pro člověka obtížné si zapamatovat nebo vybavit třeba obsah hovoru, který vedl před několika minutami.

Cvičte svou schopnost soustředění, trénujte mozek. Naslouchejte náznakům okolí a v případě nesrovnalostí nebo zmatků navštivte lékaře.