Paměť

Pro mé blízké

Poruchy paměti a stavy krátkodobé zmatenosti jsou významným varovným příznakem. Pro laika jsou často matoucí. Stává se třeba, že senior dobře a bezpečně řídí auto – ale neví, kam dorazil.

Mohou ukazovat na závažné degenerativní onemocnění nervové soustavy, které je možné zpomalit, ne však zastavit. Mění se charakter člověka a zmíněné stavy jsou hlubší a častější – zejména v noci.

Bezodkladně byste se svým seniorem měli absolvovat odborné vyšetření. Pokud se diagnóza potvrdí, měli byste se posadit v rodinném kruhu a v klidu probrat, co budete v následujících letech muset vyřešit jak z hlediska péče o seniora, tak například právních důsledků jeho stavu.

Důležité je držet zvyky a rituály, ukotvovat nemocného v jeho světě například předměty a zážitky, které zná z mládí – může to být kus nábytku, ale také hudba nebo film pro pamětníky.