Paměť

Pro mé blízké

Zapomínání a trénink mozku

Statistiky ukazují, že každý pátý senior v České republice trpí mírným zhoršením kognitivních funkcí, které se projevují zejména zvýšenou zapomětlivostí. Pokud tento znak u svého blízkého zaznamenáte, je rozhodně na místě začít pracovat na zlepšení paměti. V opačném případě totiž může i mírná kognitivní porucha přejít až do stádia demence. 

Mozek je potřeba neustále zaměstnávat. Velmi pozitivně působí společné hraní vědomostní her, návštěva seminářů a vzdělávacích výstav, luštění křížovek a také pravidelný pohyb a zdravá strava

Zajímejte se o svého blízkého a pomozte mu v jeho okolí najít volnočasové aktivity, které mu umožní dozvídat se stále něco nového. 

Poruchy krátkodobé paměti a zmatenost jako varovný signál

Vážnější poruchy paměti a stavy krátkodobé zmatenosti jsou významným varovným signálem, který není radno podceňovat. Pro laika jsou však často matoucí. Stává se například, že senior dobře a bezpečně řídí auto, ale neví, kam dorazil.

Tyto náznaky mohou ukazovat na počínající závažné degenerativní onemocnění nervové soustavy (např. Alzheimerova choroba), které je možné zpomalit, ne však úplně zastavit. Během něj se postupně mění charakter člověka a zmíněné stavy jsou stále závažnější a častější.

Odborné vyšetření řekne víc

V případě, že tyto problémy zaznamenáte u svého blízkého, měli byste bezodkladně absolvovat odborné vyšetření. Pokud se diagnóza potvrdí, posaďte se v rodinném kruhu a v klidu proberte, co budete v následujících letech muset vyřešit — jak z hlediska péče o seniora, tak s ohledem na právní důsledky jeho stavu.

Důležité je držet zvyky a rituály a ukotvovat nemocného v jeho světě. Pomohou například předměty a zážitky, které zná z mládí – může to být klidně kus nábytku, ale také oblíbená hudba nebo film pro pamětníky.