Přístup k lékaři

Pro mě

Česká lékařská péče o seniory v současnosti prochází velkou přeměnou. Přestal fungovat systém geriatrických sester, které ve svém okrsku měly přehled o jednotlivých pacientech a jejich stavu.

Zároveň tu nemáme ani model komunitní péče, který je často úspěšný v zahraničí – na seniory dohlížejí sousedi, farníci, lidé z okolí – a pokud je něco v nepořádku, nabídnou pomoc. Zároveň tam mnohem více než u nás lékaři za svými nemocnými jezdí.

U nás se systém soustřeďuje spíš na akutní péči, která je na druhou stranu na vysoké úrovni. Lékař vyžaduje návštěvu v ordinaci, a pokud není k dispozici žádná jiná možnost dopravy, nabídne převoz sanitkou.

Urgentní péče je drahá, a často by nebyla zapotřebí, kdyby se akutním stavům dařilo předcházet. Situace se možná změní, až vysokoškolsky kvalifikované sestry přestanou vykonávat pomocné práce a stanou se lékařům opravdovými partnery.