Přístup k lékaři

Pro mě

Geriatrická péče prošla řadou proměn 

Česká lékařská péče o seniory prochází v posledních letech velkou proměnou. Přestal fungovat tzv. systém geriatrických sester, které měly ve svém okrsku  přehled o jednotlivých pacientech a jejich stavu.

Bohužel se u nás ale stále nevyvinul model komunitní péče, který je úspěšný v zahraničí. Na seniory tady velmi často dohlížejí sousedi, farníci či lidé z okolí. Pokud je něco v nepořádku, nabídnou pomoc. Zároveň tam také mnohem častěji lékaři za svými nemocnými pacienty sami dojíždí.

Akutní péče je u nás na vysoké úrovni

U nás se zdravotní systém soustřeďuje spíše na akutní péči, která je ale na druhou stranu na velmi vysoké úrovni. Lékař zpravidla vyžaduje návštěvu v ordinaci a v případě, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje, vyplní tzv. příkaz ke zdravotnímu transportu, čímž zajistí potřebnou sanitku pro přepravu do nemocnice.  

Příkaz ke zdravotnímu transportu je možné vydat pouze v odůvodněných případech, za které se však nepovažují sociální důvody (špatné dopravní spojení, velká vzdálenost, pacient je na to zvyklý apod.) Stejná pravidla platí také pro cestu zpět ze zdravotního zařízení. 

Urgentní péče je drahá, a často by nebyla zapotřebí, kdyby se akutním stavům dařilo předcházet. Situace se možná změní až vysokoškolsky kvalifikované sestry přestanou vykonávat pomocné práce a stanou se lékařům opravdovými partnery.