Spolupráce s blízkými

Pro mě

Stát se může ledacos. Rozmyslete si předem, kdo bude mít přístup k informacím o vašem zdravotním stavu, a sdělte to personálu při nástupu do nemocnice (dnes už to bývá standardní součást vstupního pohovoru).

Mnoho zařízení umožňuje podávání informací telefonicky po sdělení hesla. Není na škodu ho mít stále stejné a mezi blízkými ho rozšířit předem.