Zdravotnická dokumentace

Pro mě

Zdravotnická dokumentace je důležitý soubor informací

Zdravotnická dokumentace zahrnuje všechny záznamy o vašem zdravotním stavu, provedených vyšetřeních a návštěvách lékaře.

Vaši zdravotní dokumentaci má povinnost vést nejen váš obvodní lékař, ale také všichni specialisté (zubař, neurolog, psycholog aj.), které jste během života navštívili. Je rovněž vedena také ve všech zařízeních, kde jste byli během života vyšetřeni či hospitalizováni

Jaké informace obsahuje zdravotnická dokumentace?

Zdravotnická dokumentace vždy obsahuje vaše základní identifikační údaje — tzn. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, informace o zdravotní pojišťovně a informace o lékaři nebo zařízení, které dokumentaci vede a archivuje.

Daný lékař by také měl vždy zjišťovat a vést vaši osobní, rodinnou a pracovní anamnézu — např. jakými nemocemi trpěli vaši příbuzní, zda kouříte, máte nadváhu, jaké jste vykonávali povolání, jaké máte alergie apod.

Do zdravotnické dokumentace můžete nahlížet vy i vaši nejbližší

Jako pacient máte právo do dokumentace kdykoliv nahlížet a pořizovat si v případě potřeby kopie (výjimkou jsou autorizované metody a prostředky, kde má pacient právo pouze na interpretaci výsledků a popis příznaků a diagnózy).

Máte také možnost do své dokumentace nechat nahlédnout jiné osoby. Při zakládání dokumentace u daného lékaře či zařízení můžete uvést, kdo kromě vás má právo do vaší dokumentace nahlížet. Zákon také upravuje možnost nahlížet do dokumentace i po úmrtí pacienta. Mohou tak učinit osoby blízké, které stanovuje občanský zákoník (tj. manžel/ka, děti, rodiče, sourozenci, registrovaní partneři a osoby, které spolu trvale žijí, ale nejsou sezdáni.