Poradna/poradenská linka

Máte otázky na téma stáří? Jste na správné souřadnici.

S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím poradenské linky, online chatu nebo nám zašlete dotaz přes online formulář.
V naší poradně najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky, a pokud nenajdete to, co hledáte, neváhejte nám svůj dotaz napsat.

K dispozici jsou tu pro vás i důležité informace, telefonní čísla a užitečné odkazy na weby, které se věnují stáří.

Témata

Odborníci

Poradenská linka

Linka není zpoplatněna, platíte pouze cenu jako za běžné volání. Linka funguje pouze v uvedeném čase, na hovory obdržené mimo uvedenou dobu bohužel z kapacitních důvodů nejsme schopni volat zpět.

Mgr. Lenka Josková

Lenka Josková pracuje v Sue Ryder jako sociální pracovnice v oblasti poradenství. Nabízí pomocnou ruku v orientaci s tématy týkajících se stáří. Poskytuje potřebné informace ohledně nabízených sociálních služeb jak v Domově Sue Ryder, tak v dalších zařízeních. Lenka v současné době pracuje také na rozvoji projektu Centrum pro důstojné stárnutí Sue Ryder.

Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová

Tereza Brunerová, vystudovala psychologii a práva na Univerzitě Karlově. Během své dosavadní praxe pracovala se seniory a pečujícími v akutních krizových situacích, se seniory trpícími demencí a jejich rodinami, v právní poradně pro seniory, ale i v advokátních kancelářích.

JUDr. David Novotný

David Novotný je advokát spolupracující s advokátní kanceláří Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. Právními službami a právním poradenstvím se věnuje od roku 2014. Při své advokátní praxi se zabývá zejména právem obchodním a občanským, vč. práva dědického a rodinného, dále vymáháním pohledávek, sepisováním smluv, zastupováním v soudních a exekučních řízeních aj. Hovoří česky, anglicky a německy. V případě jakýkoli právních dotazů je vám milerád k dispozici.

Mgr. Lucie Simonová

Lucie Simonová působí jako psycholožka v neziskové organizaci Sue Ryder. Pracuje zejména s obyvateli Domova pro seniory Sue Ryder a jejich rodinnými příslušníky. Klientům pomáhá zpracovávat témata, která s sebou stáří přirozeně přináší. 

Bc. Andrea Sladká

Andrea Sladká je vzděláním fyzioterapeutka i sociální pracovnice. Nabízí pomocnou ruku v tématech týkajících se udržení tělesné kondice seniorů, kompenzačních pomůcek i v dalších psychosociálních otázkách souvisejících s problematikou stárnutí a stáří.

Ing. Milan Jursík

Milan Jursík má mnohaleté zkušenosti v oblasti bankovnictví. V průběhu svého působení ve finanční sféře pracoval například jako manažer odpovědný za nabídku pro občany, kde se věnoval také segmentu Senioři. Nyní má v ČSOB na starosti rozvoj značky Poštovní spořitelny.

 

Bc. Kristýna Galíková

Kristýna Galíková pracovala v organizaci Sue Ryder několik let jako sociální pracovnice. Nyní spolupracuje externě a lidem z řad veřejnosti poskytuje potřebné informace týkající se nabízených sociálních služeb. Nabízí pomocnou ruku při řešení rodinné situace v období, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Mgr. et Mgr. Jaroslava Šibravová

Jaroslava Šibravová se v sociálních službách pohybuje od roku 2006, nejprve v oblasti paliativní péče, dále v pobytových službách pro seniory. Profesně se snaží věnovat možnostem poskytování maxima péče o seniory a zdravotně znevýhodněné v jejich domácím prostředí. Má zkušenost s agendou příspěvků na péči, konkrétně s prováděním sociálních šetření pro přiznání příspěvku na péči.


Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se nás. 

Užitečné odkazy

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují stáří, nebo jsou stárnoucím lidem určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také lidé, kteří se o seniory starají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Užitečná telefonní čísla 

Linka seniorů – 800 200 007
Anonymní a bezplatná telefonická služba organizace Elpida, která je určena nejen seniorům, ale i osobám, které o ně pečují. Na pracovníky linky se můžete obrátit i e-mailovým dotazem. Psycholožky Linky seniorů připravily dvě desatera: Desatero pečujícího vám poslouží jako první rozcestník v situaci, kdy pečujete o blízkého. Desatero demence pomáhá vypořádat se s těžkým onemocněním blízké osoby.

Senior telefon –  800 157 157
Tato linka důvěry poskytuje nepřetržitou a bezplatnou pomoc seniorům v krizových situacích, když se cítí sami, nebo když se setkají s domácím násilím. Senior telefon se snaží podporovat rodiny a radí jim ohledně péče o seniory.


Registr poskytovatelů sociálních služeb
Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Najdete zde všechna registrovaná zařízení v ČR.


Odkazy na seniorské organizace

Rada seniorů České republiky
www.rscr.cz
Rada seniorů ČR se snaží o vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, podporu mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizaci starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj. Je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace. Jde o nepolitickou organizaci.

Svaz důchodců České republiky
www.sdcr.cz
Svaz spolupracuje se seniorskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. V zastoupení seniorů plní  vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu k vládě, k rezortům, k parlamentu a dalším ústavním činitelům České republiky. Podporuje jednotlivé členské organizace v jejich práci k zajištění důstojného způsobu života ve stáří, k ochraně práv a jistot, uspokojování potřeb třetí generace. Jde o nepolitickou organizaci.


Péče o seniory
www.peceoseniory.cz
Záměrem webu je poskytnout dostatečný prostor, který povede k zásadnímu zlepšení informovanosti a orientace v oblasti služeb a péče o seniory. Klade si za cíl vytvořit informační zdroj pro širokou veřejnost, který bude vstřícný, srozumitelný a příjemný pro každého, kdo hledá informace z oblasti služeb a péče o seniory. Snaží se vytvářet prostředí, kde nalezne své místo každý, kdo poskytuje služby a péči o seniory.

www.pecujdoma.cz
Pomáháme vám s domácí péčí o seniory. Na našem webu najdete praktické návody a videa k pečování, literaturu ke vzdělávání, právní předpisy, poradenství a informace, které vám péči usnadní.

www.pece.cz
Smyslem portálu je pomoci zorientovat se v problematice dlouhodobé péče a přinášet přehled užitečných produktů a služeb.

www.umirani.cz
Informační, poradenský a diskusní web, jehož smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace  –  jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.


Odkazy na webové stránky pro seniory a jejich blízké

Gerontologie
www.gerontologie.cz
Informační portál o službách pro seniory. Na stránkách naleznou pomoc lidé, kteří hledají různé možnosti zdravotně-sociálních služeb pro seniory  ve svém blízkém i vzdálenějším okolí. Databáze by také ráda pomohla  lidem, kteří se potýkají s důsledky Alzheimerovy choroby.

Česká alzheimerovská společnost
www.alzheimer.cz
Cílem společnosti je pomoc a podpora lidí postižených demencí, mezi které řadí jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny.

Univerzita třetího věku
e-senior.czu.cz
Web má pomoci seniorům orientovat se v nabídkách na vzdělávání a také umožnit vzájemnou komunikaci s vrstevníky. Je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky univerzity třetího věku presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit. Web provozuje Česká zemědělská univerzita.

Otevřeno seniorům
www.otevrenoseniorum.cz
Stránka se snaží informovat veřejnost o stáří a bořit mýty s ním spojené. Stránku provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Důstojné stárnutí - Diakonie
www.dustojnestarnuti.cz
Posláním Institutu je kultivace pohledu na stárnutí, stáří a umírání a rozvoj služeb umožňujících důstojné stárnutí a kvalitní život v komunitě.

Život90
www.zivot90.cz
Web pro seniory a jejich blízké. Život90 je komunitní centrum pro seniory a jejich blízké se sídlem v Praze. Pod hlavičkou organizace existuje několik různých projektů, které se snaží zpříjemnit nebo usnadnit život starším lidem a jejich blízkým. Nabízejí vzdělávání, poradenskou činnost, tísňovou péči, linku pomoci, pečovatelskou službu nebo odlehčovací centrum.

Seniorum.cz
www.seniorum.cz
Web nejen po seniory, na kterém se nacházejí různé tipy z oblasti zdraví, rady odborníků, mezigenerační seznamka nebo paměťové hry.

Seniorklub
www.seniorklub.cz
Informační portál pro seniory.

Cohousing
http://www.cohousing.cz/senior-cohousing2/
Web šíří myšlenku cohousingu v České republice. Seniorům nabízí alternativu bydlení v instituci nebo vlastní domácnosti. Jde o bydlení v kolektivu založené na vlastní iniciativě seniorů a jejich vzájemné podpoře a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním životě v přirozeném sociálním prostředí. Na rozdíl od stárnutí ve vlastním domově poskytuje senior cohousing dostatek sociálních kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby; to vše v promyšleně navrženém prostředí běžné výstavby.

Elpida
www.elpida.cz
Webové stránky organizace Elpida, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Elpida provozuje dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory z celé Prahy, která nabízí nejrůznější kurzy, přednášky a kulturní program. Pomocí stránek také můžete najít přátele prostřednictvím seznamky.

Vital plus
www.casopisvital.cz
Online verze časopisu VITAL, který už 12 let vydává organizace Elpida. Na jeho přípravách se podílí přední čeští novináři, spisovatelé a špičky napříč obory. VITAL, to je 80 stran inspirace na papíře. Rozhovory, reportáže, recenze. Zkrátka barevné pohledy na zašedlá témata.

Portál pro aktivní seniory
www.i60.cz
i60.cz je největším internetovým portálem, který je určen aktivním lidem kolem šedesátky. Obsah portálu tvoří z velké části sami čtenáři, kteří své příspěvky vkládají prostřednictvím svých profilů po zaregistrování. Na portálu tak můžete najít příběhy, reportáže, glosy, povídky či básně, ale také fotoreportáže nebo videa.

Výživa seniorů
www.vyzivasenioru.cz
Senioři se nestravují správně. Většinou si to neuvědomují oni ani jejich blízcí, kteří se o ně starají. S přibývajícím věkem klesá potřeba jídla, ale zároveň se zvyšuje potřeba bílkovin!